O Nás

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Váš partner v biznise

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe Zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Košická regionálna komora SOPK je regionálnym zastúpením SOPK v Košickom kraji v juhovýchodnej časti Slovenska, s počtom obyvateľov 800-tisíc druhom naj­väčšom kraji na Slovensku.