Košická regionálna komora je súčasťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zabezpečuje činnosť komory v komorovom regióne a má spôsobilosť na právne úkony v rozsahu prevzatých činností od komory. Regionálna komora zodpovedá za realizáciu rozhodnutí volených orgánov a rešpektovanie vnútorných smerníc v rámci svojej pôsobnosti.

V komorovom regióne pôsobí:

Viac informácií o činnosti volených orgánov je možné nájsť v Zákone č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách.

Z AKTIVÍT:
Výjazdové zasadnutie predstavenstva KRK SOPK v Rožňave (november 2019)
Výjazdové zasadnutie predstavenstva KRK SOPK v Sobranciach (jún 2019)
Valné zhromaždenie KRK SOPK 2019 (február 2019)
Valné zhromažden
ie KRK SOPK 2022 (marec 2022)
Výjazdové zasadnutie predstavenstva KRK SOPK v Spišskej Novej Vsi (jún 2022)