Slovenská obchodná a priemyselná komora

Nezávislý reprezentant všeobecných záujmov slovenskej ekonomiky  

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe Zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách.

Nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a zameriava sa na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí.

Viac informácií