SOPK je podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá je výnimočná svojimi regionálnymi štruktúrami pokrývajúcimi celé Slovensko


V Bratislave sídli Úrad SOPK a v každom krajskom meste vyvíja činnosť jedna regionálna komora SOPK.