Podpora etických princípov v podnikaní

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku oceňuje etické správanie sa podnikateľov, a to už od roku 2002.

Každý rok vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Víťazné firmy majú právo používať vo svojej komunikácii logo súťaže a aj takýmto spôsobom dávajú najavo, že sú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre prísluš­né orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich kon­kurentov.

Doterajšie výsledky súťaže Veľká cena SOPK