Zmiešané obchodné komory a hospodárske výbory SOPK

Zmiešané komory v gescii SOPK

S cieľom podporovať spoluprácu so susednými krajinami boli vytvorené dve zmiešané obchodné komory:
 

Slovensko - maďarská obchodná komora predseda: JUDr. Oszkár Világi
Slovensko - poľská obchodná komora (sídlo pri Žilinskej RK SOPK) predseda: Ing. Stanislav Kučírek

Viac informácií
 

Zmiešané hospodárske výbory a podnikateľské rady SOPK

V rámci spolupráce so zahraničím sú vytvorené bilaterálne hospodárske výbory alebo podnikateľské rady, ktoré pomáhajú slovenským podnikateľom rozvíjať spoluprácu s partnermi v konkrétnych krajinách.

S partnerskými obchodnými komorami z krajín Európskej únie má SOPK vytvorené tri bilaterálne hospodárske výbory:
 

Slovensko - český hospodársky výbor predsedovia: Ing. Robert Hančák, Ing. Vlastislav Bříza (OK ČR)
Slovensko - rumunský hospodársky výbor predseda: Ing. Ladislav Rehák
Slovensko - portugalský hospodársky výbor predseda: Ing. František Vizváry

Kontakt:
Tel.: 02/5443 3846, sopkueu@sopk.sk

S partnerskými obchodnými komorami z krajín mimo Európskej únie má SOPK vytvorených jedenásť bilaterálnych podnikateľských rád/ hospodárskych výborov:
 

Slovensko - čínska podnikateľská rada predseda: Ing. Pavol Antalič
Slovensko - izraelská podnikateľská rada predseda: Miloš Žiak
Slovensko - ukrajinská podnikateľská rada predseda: Ing. Marián Choma
Slovensko - vietnamská podnikateľská rada predseda: Ing. Ľudovít Kulcsár
Slovensko - iránsky hospodársky výbor  
Slovensko - kazašský hospodársky výbor  
Slovensko - kórejský hospodársky výbor predseda: Ing. Jozef Federič
Slovensko - srbský hospodársky výbor  
Slovensko - taiwanský hospodársky výbor predseda: Ing. Vladimír Kestler
Slovensko - turecký hospodársky výbor predseda: Ing. Vladimír Soták


Kontakt:
Tel.: 02/6720 2616, E-mail: sopkums@sopk.sk

Viac informácií