Projekty

 Názov projektuTermín realizáciePopis

KOŠICE FINE(A)ST REGION

01.10.2022 - 30.09.2023Cieľ podpora dialógu medzi verejným a súkromným sektorom a medzisektorovej spolupráce

PED: Získanie úspešných príkladov medzisektorovej spolupráce vo Fínsku pre efektívny inovačný ekosystém Košického kraja

11.09.2022 - 15.09.2022Cieľ: podpora medzisektorovej spolupráce a inovácií v Košickom kraji

ME(N)TAL: Presadzovanie dôstojných a holistických stratégií BOZP v slovenských podnikoch

01.09.2022 - 30.11.2023Cieľ: prevencia ochorení a ochrany duševného zdravia v podnikoch v súvislosti s COVID-19

EEN.SK - Enterprise Europe Network

01.01.2022 - 30.06.2025Cieľ: podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti malých a stredných podnikov na Slovensku

InProTool - Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva

01.12.2020 - 31.03.2022Cieľ: podpora ochrany práv priemyselného vlastníctva a inovačného ekosystému v regióne

Budovanie ekosystému pre podporu inovácií a kreatívnej ekonomiky v Košickom kraji

01.08.2018 - 31.12.2018Cieľ: rozvoj inovácií prostredníctvom podpory kreatívnych a inovatívnych nápadov

InnoService – Cezhraničné portfólio inovačných služieb

01.10.2017 - 31.01.2019Cieľ: zlepšenie produktivity práce, konkurencieschopnosti, inovatívnosti podnikov ako aj infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja
Zobrazených 1-7 z celkovo 7 záznamov.