Budovanie ekosystému pre podporu inovácií a kreatívnej ekonomiky v Košickom kraji

Dátum realizácie: august – december 2018

Pre rozvoj zamestnanosti a zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu je nevyhnutné zamerať sa na rozvoj inovácií prostredníctvom podpory kreatívnych a inovatívnych nápadov. Práve podpora biznis inovácií je dôležitá pre úspešné podnikanie, poskytovanie kvalitných služieb a vytváranie pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.

V rámci projektu ekonomickej diplomacie absolvovala v roku 2018 Košická regionálna komora SOPK spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, TUKE, UPJŠ, SBA a Košice IT Valley sériu workshopov v Juhomoravskom inovačnom centre (JIC) v Brne.

JIC bolo založené na základe Regionálnej inovačnej stratégie a v roku 2018 oslávilo 15 rokov svojho fungovania. Táto jedinečná platforma sprostredkováva prepojenie univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií s podnikateľskou sférou, čo dokazuje aj fakt, že programami JIC prešlo od jeho založenia už vyše 200 inovatívnych startupov a firiem, ktoré vytvorili viac ako 2000 nových pracovných miest. JIC svojou činnosťou podporuje ľudí vo vytváraní a rozvoji firiem, ktoré menia svet, a zároveň sa tak stáva vzorom a inšpiráciou pre mnoho novovznikajúcich inovačných centier v celej Európe. Programy JIC sú určené či už pre jednotlivcov s inovatívnymi a výnimočnými nápadmi, startupy a technologicky orientované tímy, ktorí chcú intenzívne akcelerovať svoj podnikateľský nápad, ako aj pre dlhšie etablované firmy so záujmom vyhľadania novej inovačnej príležitosti. K úspešným absolventom programov JIC patrí aj dnes už svetoznámy predajca leteniek Kiwi.com s obratom okolo 20 miliárd českých korún alebo softwarová spoločnosť Y Soft. Pri príležitosti 40. výročia prvého letu československého kozmonauta Vladimíra Remeka do vesmíru otvoril v marci 2018 svoju pobočku v JIC aj kozmický inkubátor ESA BIC, ktorý prinesol deviatim startupom možnosť využívať technológie a systémy Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Počas návštevy JIC mali účastníci zároveň možnosť prehliadky priestorov FabLab Brno – nonstop verejne prístupnej digitálnej prototypovacej dielne pre technologické firmy, startupy a verejnosť, kde je možné využiť 3D tlačiareň, rezací plotter či CNC frézku.

Na základe získaných skúseností budú následne v rámci úzkej spolupráce implementované nástroje pre podporu inovácií v Košickom kraji. Aplikácia konkrétnych odporúčaní má potenciál postupne viesť k vybudovaniu Kreatívneho centra, v rámci ktorého budú poskytované služby pre rozvoj kreatívnych zručností, podporu podnikania, spolupráce či networkingu. 

Dôležitým prínosom by malo byť naštartovanie tvorby platformy spolupráce a efektívne prepojenie aktérov a odborníkov v tejto oblasti. V prvotnej fáze pôjde predovšetkým o workshopy koordinované expertmi z JIC Brno zamerané na inovačné výzvy podnikateľov, kde počas skupinového couchingu budú mať podnikatelia jedinečnú možnosť diskutovať o svojich inovačných výzvach s externými odborníkmi vytypovanými práve partnermi projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že partneri projektu sa už vo svojej podstate sústredia na podporu regionálneho rozvoja v rôznych oblastiach, pričom v posledných rokoch zameriavajú svoju činnosť aj na rozvoj inovácií a kreatívnej ekonomiky, je dané partnerstvo kľúčové aj v rámci realizácie iných rozvojových projektov a aplikovania získaného know-how pre rozvoj a potreby Košického kraja.