EEN.SK - Enterprise Europe Network

Dátum realizácie: 1.1.2022 – 30.6.2025


CIEĽ:
Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku

Enerprise Europe Network
 • cca 600 organizácií vo viac ako 65 krajinách
 • poradenstvo a podpora v oblasti podnikania, inovácií, transferu technológií a výskumu
 
SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA SLOVENSKU:
 • hľadanie obchodných, technologických, výskumných partnerov
 • propagácia firmy, produktov a technológií
 • databázy pre podnikateľov
 • semináre, kooperačné podujatia a misie
 • informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ v oblasti podnikania na vnútornom trhu
 • práv duševného vlastníctva, udržateľnosti
 • podpora medzinárodnej spolupráce
 • podpora inovácií, technológií a know-how
 • účasť firiem vo výskumných projektoch
 • efektívne čerpanie európskych zdrojov
 • programy Horizon Europe, COSME pre MSP

INFORMAČNÁ BROŽÚRA

www.een.sk