KOŠICE FINE(A)ST REGION

Dátum realizácie: 1.10.2022 – 30.9.2023


KOŠICE FINE(A)ST REGION

CIELE
  • Rozvíjať a udržiavať systematický a efektívny verejno-súkromný dialóg v Košickom kraji medzi podnikateľským a verejným sektorom (samosprávami) a posilňovať princípy demokracie s cieľom posilniť subnárodnú správu ekonomických záležitostí.
  • Zlepšiť dialógy a komunikáciu o potrebách medzi verejnou správou a kľúčovými aktérmi na miestnej a regionálnej úrovni
  • Vytvoriť platformu pre udržateľnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami
  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania pre potreby trhu
    • Verejný sektor a podnikatelia
    • Verejný sektor a sektor vzdelávania
    • Podnikateľský sektor a sektor vzdelávania

FINANCOVANIE
CIPE - Center for International Private Enterprise