ME(N)TAL: Presadzovanie dôstojných a holistických stratégií BOZP v slovenských podnikoch

Dátum realizácie: 1.9.2022 – 30.11.2023


CIELE
  • posilniť spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky v slovenskom kovopriemysle a zdravotníckych zariadeniach v rámci COVID19 prostredníctvom tripartitného dialógu s podporou nórskej expertízy FAFO
  • ochrana pracovníkov, zamestnávateľov a ich rodín pred zdravotnými rizikami COVID-19
  • zabezpečiť lepší prístup k dôstojným pracovným podmienkam slovenských zamestnancov
  • prijatie vyšších štandardov starostlivosti o duševné zdravie v priemysle, ktoré zlepšia sociálnu a životnú úroveň a podporia spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky na Slovensku

PARTNERI
1. OZ NKOS KOVO METAL
2. Fafo - Inštitút pre výskum pracovného života a sociálnej starostlivosti (Nórsko)
3. Slovenská obchodná a priemyselná komora - Košická regionálna komora
4. Mesto Košice
5. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Košice

FINANCOVANIE
Nórske granty (EEA and Norway Grants from Innovation Norway)