PED: Získanie úspešných príkladov medzisektorovej spolupráce vo Fínsku pre efektívny inovačný ekosystém Košického kraja

Dátum realizácie: 11. – 15.9.2022

MISIA KĽÚČOVÝCH AKTÉROV INOVAČNÉHO EKOSYSTÉMU KOŠÍC DO FÍNSKA

CIEĽ
Hlavným cieľom misie bolo získanie osvedčených postupov a konkrétnych fungujúcich príkladov z Fínska ako jednej z najúspešnejších krajín v oblasti podpory medzisektorovej spolupráce a inovačnej výkonnosti v EÚ. Misia nadväzovala na minuloročnú jesennú návštevu v Estónsku zameranú na digitalizáciu a vytvorené partnerstvá miestnych a regionálnych subjektov za účelom spolupráce pri vytváraní novej jednotnej značky mesta Košice a zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónu.

FINANCOVANIE
Obchodná misia bola realizovaná na základe Memoranda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a podporená schémou projektov ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR.