Školstvo

Podpora prepájania vzdelávania a praxe

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako stavovská organizácia sa v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave podieľa na odbornom vzdelávaní a na systéme duálneho vzdelávania prostredníctvom jej kompetencií a úloh určených najmä v § 32 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Regionálne komory SOPK sú členmi príslušných Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu.