Členské stredné školy SOPK v Košickom kraji

LogoNázov spoločnostiOdvetvieCharakteristikaWeb

Obchodná akadémia, Watsonova 61 Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: obchodná akadémia, obchodná akadémia - duálne vzdelávanie, bankový pracovník - duálne vzdelávanie, obchodná akadémia - bilingválne štúdiumwww.oake.sk

SOŠ automobilová Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné a učebné odbory: autotronik, mechanik elektrotechnik - informačné technológie, mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle ai.www.sosake.sk

SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: informačné a sieťové technológie, technické lýceum, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, mechanik stavebnoinštalačných zariadení www.ostrovskeho.sk

SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zvar. strojov a zariadení, mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik www.sossaca.sk

SOŠ služieb a priemyslu sv.Jozafáta, Trebišov

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné a učebné odbory: hotelová akadémia, komerčný pracovník v doprave, kuchár, hostinský/hostinská, čašník, servírka, strojný mechanik, autoopravár-mechanik, murár ai.www.csostv.sk

SOŠ technická Michalovce

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: elektrotechnika, prevádzka a ekonomika dopravy, informačné a sieťové technológie, mechanik nastavovač, mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, mechanik stavebnoinštalačných zariadení ai.www.sostmi.edupage.org

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory:staviteľstvo, drevárstvo a nábytkárstvo, ochrana osôb a majetku pred požiarom, mechanik hasičskej techniky, mechanik nastavovač, mechanik stavebno-inštalačných zariadení, technik energetických zariadení budov ai.www.soskuke.edupage.org

SOŠ techniky a remesiel, Kráľovský Chlmec

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, logistika, obchodná akadémia ai.www.soskch.sk

SOŠ techniky a služieb Veľké Kapušany

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné a učebné odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik opravár - plynárenské zariadenia, mechanik opravár - stroje a zariadenia, inštalatér, kaderník, hostinský ai.www.sosvkjkrala.edupage.org

SOŠ techniky a služieb, Prakovce

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné a učebné odbory: strojárstvo, spoločné stravovanie, nástrojár, hostinský, predavač, obrábač kovov, lesná výroba, praktická ženawww.sosprakovce.edupage.org

SOŠ techniky a služieb, Spišská Nová Ves

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: mechanik elektrotechnik, programátor obrábacách a zváracích strojov a zariadení, kozmetik, geológia, geotechnika a environmentalistika, polytechnika, staviteľstvo, geodézia, kartografia a kataster ai.www.soussnv.edupage.org

SOŠ železničná Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné a učebné odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, komerčný pracovník v doprave, pracovník marketingu – cestovný ruch, strojný mechanik, mechanik opravár, elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar ai.www.soszke.edupage.org

SPŠ dopravná Košice

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, dopravná akadémiahttps://spsdopravnake.sk/

SPŠ technická Spišská Nová Ves

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné odbory: strojárstvo - grafické systémy a programovanie CNC strojov, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika - počítačové systémy a siete, technické lýceum - programovanie, logistikawww.tasnv.sk

Súkromná SOŠ Nová cesta, Hlavná 265 Malčice

Vzdelávanie a školstvoUčebné odbory: kaderník, murár, praktická žena, stavebná výrobawww.ssosnovacesta.edupage.org

Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy

Vzdelávanie a školstvoŠtudijné a učebné odbory: mechanik počítačových sietí, pracovník marketingu, mechanik elektrotechnik, mechanik číslicovo riadených strojov, nástrojár, elektromechanik- silnoprúdová technika, čašník, servírka, kuchár ai.www.skolaeduram.sk
Zobrazených 1-16 z celkovo 16 záznamov.