Certifikát o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP/CO)

Osvedčenie pôvodu tovaruSOPK je výlučnou certifikačnou autoritou na osvedčovanie nepreferenčného pôvodu tovaru v Slovenskej republike.

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode (Certificate of origin) ONP/CO je medzinárodný colný doklad osvedčujúci "pôvod tovaru", t.j., že tovar bol vyťažený/suroviny/, vypestovaný/rastlinný pôvod/, vychovaný/živočíšny pôvod/ alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

Na čo slúži ONP/CO:
Slúži ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a pre licenčné konanie. Napríklad na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán výšku colnej sadzby (tzv. zmluvná sadzby cla) pri dovoze podľa colných koncesii UK GATT´94.

Kto vydáva ONP/CO v SR:
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako verejnoprávna inštitúcia je poverená touto činnosťou na základe zákona NR SR č. 9/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Vydávajúce pracoviská SOPK sú na úrade komory a na všetkých úradoch regionálnych komôr SOPK (vo všetkých krajských mestách SR). SOPK poskytuje certifikačné služby pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o pôvode možno podať elektronicky alebo v papierovej forme na vopred zakúpenom certifikačnom tlačive (povinná registrácia cez nový e-portál):

Krátky manuál pre vypĺňanie žiadostí cez nový elektronický systém nájdete TU.
 
Aké dokumenty je potrebné doložiť pre vydanie ONP/CO:
  • vývozná obchodná faktúra
  • dodací/baliaci list (za účelom dokladovania počtu, váhy a balenia položiek)
  • ak nie ste výrobca tovaru je potrebné doložiť aj faktúru od výrobcu s prehlásením o pôvode, prípadne osvedčenie ONP/CO z krajiny výrobcu/obstarávateľa
  • platný výpis z ORSR nie starší ako 3 mesiace (ak ste nový klient SOPK)
 
Ako dlho trvá vydanie ONP/CO:
  • prednostne (do 24 hodín) od predloženia všetkých potrebných dokumentov
  • v štandardnej lehote (do 72 hodín) od predloženia všetkých potrebných dokumentov

Na základe akých pravidiel sa vydáva ONP/CO:
SOPK uplatňuje pri osvedčovaní pôvodu tovaru nepreferenčné pravidlá pôvodu podľa colných predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov (WTO, Annex K of the Revised Kyoto Convention), a v súlade so štandardmi ICC-WCO, podľa ktorých je SOPK od r.2014 akreditovaná ICC v Paríži.

Aká je platnosť ONP/CO:
ONP/CO je platný na dobu jedného kalendárneho roka odo dňa jeho vydania.

Viac informácií

Cenník služieb SOPK

Kontakt:
Košická regionálna komora SOPK
Colno-certifikačná agenda
Ing. Katarína Vitkovská
tel.: +421/55 6220640, +421 904 876 992
certifikaty.ke@sopk.sk