Vidovanie obchodných dokumentov

Obchodné dokumenty vydané privátnymi spoločnosťami na účely medzinárodného obchodu alebo v jeho spojitosti, osvedčí SOPK tzv.vidovaním (pečiatka „videné – Seen“).

K ich osvedčeniu vyžaduje vydávajúce pracovisko predložiť:

  • platný výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (ak ste nový klient SOPK)
  • originál listiny na overenie, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa

 
Týmito dokumentmi môžu byť:

  • obchodná a konzulárna faktúra
  • obchodné zmluvy (kúpna, agentúrna, sprostredkovateľská, distribútorská)
  • splnomocnenie distribútora
  • cenníky výrobkov a služieb
  • vysielací list
  • žiadosť o biznis víza pre zastupiteľské úrady a pod.
 
SOPK zabezpečuje, na základe žiadosti a za úhradu, aj sprievodné služby pre žiadateľov, ktorým vydala osvedčenia alebo osvedčila listiny, vyššie overenie (super legalizácia) listín na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave, ako aj konzulárnu legalizáciu listín na konzulátoch zahraničných zastupiteľských úradov akreditovaných pre Slovenskú republiku.
 

Viac informácií

Cenník služieb SOPK

Kontakt:
Košická regionálna komora SOPK
Colno-certifikačná agenda
Ing. Katarína Vitkovská
tel.: +421/55 6220640, +421 904 876 992
certifikaty.ke@sopk.sk