Konzultačné služby

Sme pripravení poradiť Vám

Zamestnanci SOPK poskytujú záujemcom z radov podnikateľov konzultácie a poradenstvo v mnohých oblastiach, ako sú napr.:

  • colné poradenstvo a poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov
  • podmienky podnikania na zahraničných trhoch
  • obchodné záväzkové vzťahy
  • obchodno-informačné služby, reklama
  • pracovné právo a pod.
Regionálne komory SOPK organizujú aj samostatné konzultačné dni zamerané na konkrétne témy podľa záujmu podnikateľov vo svojom regióne.


Viac informácií