Legislatívne služby

Pripomienkovanie aktuálnych legislatívnych návrhov

Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne predkladá pripomienky a odborné stanoviská k návrhom právnych noriem a opatreniam v oblasti podnikateľského sektora.

Týkajú sa napríklad:

  • znižovania administratívnej náročnosti podnikania
  • oblasti energetiky
  • oblasti bankovníctva a poisťovníctva
  • oblasti odborného vzdelávania a prípravy a pod.
Pripomienky sú vypracovávané a koordinované v spolupráci s členskou základňou SOPK.