Organizácia odborných podujatí

Rôznorodé aktivity na zaujímavé témy pre Vás

Odborné podujatia, ktoré SOPK organizuje, sú určené pre podnikateľov z celého Slovenska bez ohľadu na to, či sú členmi Komory, alebo nie. Zamerané sú na aktuálne témy z legislatívy, ako aj na témy, ktoré sú dôležité pre každodennú podnikateľskú činnosť.

Okrem seminárov organizujú regionálne komory SOPK rôzne obchodné fóra a konferencie, kooperačné stretnutia, konzultačné dni či okrúhle stoly na konkrétne témy, najčastejšie zamerané na možnosti spolupráce s konkrétnou krajinou alebo krajinami.

Obľubu medzi podnikateľmi si získali aj menej formálne stretnutia, tzv. Kluby SOPK, kde je hlavným hosťom významná osobnosť ekonomiky alebo osobitá téma, prípadne je to viac spoločenské stretnutie podnikateľov a predstaviteľov štátnej správy a samosprávy v regióne a pod.

Aktivity KRK SOPK