Organizácia podnikateľských misií/ Veľtrhy a výstavy

Pomoc pri hľadaní obchodných partnerov a vstupe na zahraničné trhy

Slovenská obchodná a priemyselná komora je platformou, ktorá je pripravená podporiť Vás pri hľadaní obchodného partnera "na mieru" doma aj v zahraničí na základe Vašich požiadaviek.

Podnikateľské misie

Slovenská obchodná a priemyselná komora pomáha podnikateľom v prieniku na zahraničné trhy, osvedčenou formou sú podnikateľské misie. Tie sa organizujú buď ako súčasť sprievodu cesty ústavných činiteľov, alebo samostatne na úrovni SOPK.

Na základe nového Memoranda o spolupráci medzi SOPK a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podpísaného v júli 2020 je okrem iného úlohou Komory zostavovať skupiny podnikateľov, ktorí sa na cestách do konkrétnych krajín zúčastnia a  podporovať tak slovenských exportérov pri realizácií ich vývozných zámerov. Misie, ktoré organizuje samotná SOPK, smerujú do krajín podľa záujmu členských firiem Komory.

Veľtrhy a výstavy
Veľtrhy a výstavy, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, sú pre podnikateľov výbornou príležitosťou prezentovať svoje výrobky alebo služby odbornej i laickej verejnosti. Nie vždy a nie pre každého je možné, z rôznych dôvodov, zúčastniť sa na viacerých počas roka. I tu pomáha SOPK. Organizuje tzv. spoločné účasti, to znamená, že v jednom stánku pod „hlavičkou“ SOPK sa môžu prezentovať viaceré firmy. Je to pre ne jednoduchšie a v konečnom dôsledku i lacnejšie.

Aktivity KRK SOPK