Publikácie

Edičná činnosť zameraná na užitočné témy z medzinárodného obchodu a podnikateľského prostredia

Slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci svojich aktivít vydáva pre podnikateľské subjekty aj publikácie hospodárskeho zamerania, ktoré obsahujú aktuálne témy, mapujúce dianie v podnikateľskom prostredí.

Špeciálne sprostredkováva aj publikácie z edície Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré obsahom a zameraním presahujú rámec Slovenskej republiky.

Najnovšia publikácia:
INCOTERMS® 2020 - Pravidlá MOK na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných podmienok (bilingválna publikácia SJ, AJ)


Ponuka publikácií KRK SOPK

Objednávky prijímame na adrese: certifikaty.ke@sopk.sk alebo na tel.čísle 055/622 06 40.