Užitočné informácie

Efektívne, prehľadne a na jednom mieste

Prinášame Vám zhrnutie užitočných informácií pre Vaše podnikanie ponúkané rôznymi inštitúciami a organizáciami zamerané na tému podpory začínajúcich ako aj etablovaných podnikateľov, internacionalizáciu a podnikanie na zahraničných trhoch, duálne vzdelávanie či možnosti čerpania eurofondov.

Tematické okruhy: