Zahraničná spolupráca

Intenzívne budovanie vzťahov so zahraničím

So zahraničnými obchodnými a priemyselnými komorami spolupracuje nielen Slovenská obchodná a priemyselná komora ako celok, ale aj regionálne komory SOPK, pričom najviac spoločných aktivít realizujú s komorami, ktoré sú im regionálne blízke. S mnohými zahraničnými obchodnými komorami je spolupráca podporená zmluvami, ale aj bez nich regionálne komory rozvíjajú intenzívne kontakty s partnerskými komorami v zahraničí.

V rámci zahraničnej spolupráce sústreďujeme svoju pozornosť na rozvoj obchodných a partnerských vzťahov nielen s obchodnými a priemyselnými komorami, ale aj s diplomatickým zborom pôsobiacim v SR ako aj so slovenskými zastupiteľstvami v zahraničí.

Na základe týchto intenzívnych kontaktov sme pripravení pomôcť Vám pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa obchodovania so zahraničím, hľadania nových obchodných partnerov na výrobnú a obchodnú spoluprácu ako aj pri riešení prípadných výziev.