Business breakfast: Výhody a príležitosti vyplývajúce z dohody CETA

Obchodný radca Kancelárie veľvyslanectva Kanady predstavil podnikateľom príležitosti plynúce z dohody CETA

Košická regionálna komora SOPK hostila minulý týždeň obchodného radcu Kancelárie veľvyslanectva Kanady, Milana Haruštiaka, ktorý podnikateľom z regiónu priblížil výhody vyplývajúce z Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA). Dohoda CETA vytvára množstvo nových príležitostí v Kanade aj v EÚ, otvára nové trhy pre exportérov, podporuje vznik kvalitných pracovných miest a upevňuje hospodárske vzťahy medzi obidvoma hospodárstvami.

Na základe dohody došlo k zrušeniu cla na 98 % colných položiek Kanady a EÚ. Zúčastnení diskutovali na tému nových štandardov v oblasti obchodovania s tovarmi a službami, investovania či verejného obstarávania. Na základe dohody CETA došlo taktiež k výraznému uľahčeniu mobility pracovníkov, pobytov podnikateľov a investorov. Podnikateľov zaujala aj skutočnosť, že dohoda umožňuje certifikačným inštitúciám v EÚ a v Kanade testovanie a certifikáciu tovarov podľa noriem a predpisov druhej strany.

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA)
 

Termín: 13.06.2019
Miesto konania: KRK SOPK