Deň Ekvádoru - podpora obchodu, investícií a cestovného ruchu

Podpora aktívnej spolupráce s Ekvádorom v sektore potravinárstva

V apríli 2019 sme v spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou SOPK a Veľvyslanectvom Ekvádoru pre SR so sídlom v Budapešti organizovali obchodné fórum Deň Ekvádoru.

Cieľom podujatia bolo podporiť spoluprácu v oblasti obchodu, investícií a cestovného ruchu. Účastníci mali možnosť získať informácie o optimálnom spôsobe spolupráce so zameraním na budovanie priamych kontaktov medzi Ekvádorom a Slovenskom.

Na podujatí predstavil obchodný radca veľvyslanectva Ekvádoru v Budapešti akreditovaného pre SR, Cristóbal Albán Proaño možnosti spolupráce v oblastiach:

  • obchodu - rozširovanie spolupráce s odberateľmi na Slovensku predovšetkým z oblasti potravinárstva ako aj ďalších sektorov
  • investícií
  • cestovného ruchu - spolupráca s cestovnými agentúrami, hotelové služby a i.
    spolupráca s univerzitami
Termín: 30.04.2019
Miesto konania: PRK SOPK