Možnosti hospodárskej spolupráce s Taiwanom

Delegácia z Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Košiciach

V piatok 19. júla 2019 organizovala Košická regionálna komora SOPK v spolupráci s Taipejskou reprezentačnou kanceláriou v Bratislave a Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM okrúhly stôl na tému možností hospodárskej spolupráce s Taiwanom.

Hosťami okrúhleho stola boli p. Larry Tseng, riaditeľ Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a p. Ching-Nan Lin, riaditeľ Ekonomickej divízie, ktorí zúčastneným predstavili aktuálnu hospodársku situáciu jedného z ázijských tigrov, štruktúru priemyslu ako aj stratégiu rozvoja Taiwanu. Podnikatelia mali možnosť diskutovať aj k téme súčasnej obchodnej spolupráce a bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Taiwanom, či priamo k otázkam obchodných príležitostí a partnerstiev.

V rámci obchodnej výmeny bol ako najvýznamnejší vyzdvihnutý sektor elektrotechniky a informačných technológií, kde sa aj do blízkej budúcnosti predpokladá zintenzívnenie spolupráce práve vďaka vysokému zastúpeniu IT priemyslu v Košiciach v posledných rokoch, čo potvrdila aj aktívna účasť riaditeľa IT Valley Košice Pavla Miroššaya.

Počas networkingovej časti podujatia ocenili zúčastnení podnikatelia z východného Slovenska vysoko individuálny prístup oficiálnych predstaviteľov Taiwanu v SR a príležitosť v krátkosti predstaviť svoju spoločnosť a zároveň prekonzultovať svoje predstavy a požiadavky na obchodných partnerov z Taiwanu. Zástupcovia podnikateľskej obce využili taktiež možnosť diskutovať aj so zástupcami univerzity, či ďalších organizácií zameraných na podporu rozvoja podnikania doma aj v zahraničí.
 

Termín: 19.07.2019
Miesto konania: Univerzitný vedecký park TECHNICOM