Obchodovanie na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie

Zástupcovia Eurázijskej ekonomickej únie v Košiciach

Vo štvrtok, 29. novembra 2018 sme v spolupráci s partnermi organizovali medzinárodnú konferenciu na tému Obchodovania na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie (ďalej len EAEÚ), v priebehu ktorej experti z Eurázijskej ekonomickej komisie (EEK) predstavili podnikateľskej obci možnosti obchodnej spolupráce medzi krajinami Európskej únie a EAEÚ. Príležitosť spoznať podmienky pôsobenia na trhoch EAEÚ priniesli do Košíc v spolupráci s nami Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Bieloruskej republiky v SR, Kazašskej republiky v ČR a SR.
 
Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a predsedu SOPK a predsedu ICC World Chamber Federation Petra Mihóka. Podujatia sa zúčastnili členovia diplomatického zboru, zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva hospodárstva SR, samosprávy, agentúry SARIO a EXIMBANKY ako aj podnikatelia z celého Slovenska.
 
Hlavné témy podujatia sa týkali najčastejšie sa vyskytujúcich sa výziev v rámci aktuálnej spolupráce medzi krajinami EÚ a EEÚ. Experti počas svojich výstupov odpovedali na otázky vyplývajúce z každodennej praxe medzinárodného obchodu s trhmi krajín EAEÚ.  Predstavitelia EEK a vedúci misií krajín EAEÚ pôsobiacich v SR poukázali na dynamický rast ekonomík členských krajín EAEÚ, ktorými sú Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko. Spíkri konkretizovali možnosti rozvoja hospodárskych vzťahov so Slovenskom. Jednou z dôležitých tém bola aj výmena informácií medzi EÚ a EAEÚ, napr. vybudovanie informačných systémov s aktuálnymi obchodnými a investičnými príležitosťami. Podujatie bolo zavŕšené podnetnou diskusiou, v rámci ktorej podnikatelia adresovali expertom otázky vyvstávajúcej z ich každodennej praxe obchodovania s trhmi zainteresovaných krajín. Mimoriadne aktuálnou témou bol aj nedávno zavedený nový colný kódex EAEÚ, či spolupráca firiem v rastových odvetviach, konkrétne zaoberajúcich sa navigačnými systémami.
Početná účasť rôznorodého publika ukázala, že slovenskí podnikatelia intenzívne vnímajú perspektívu ďalšej spolupráce s trhmi EAEÚ a silný potenciál rozvoja týchto ekonomík.
 

Termín: 29.11.2018
Miesto konania: Východoslovenská galéria