Oficiálne prijatie delegácie z mesta Niš, Srbsko

Dôraz na prepájanie vzťahov so Srbskom v oblasti vedy a výskumu

V máji 2019  sme prijali oficiálnu delegáciu zo srbského mesta Niš za účasti honorárnej konzulky SR v Srbsku (Stela Jovanović) ako aj honorárnej konzulky Srbska v Košiciach (Eva Děkanovská).

Hlavnou témou rozhovorov bolo prehĺbenie vzájomnej spolupráce najmä v oblasti vedy a výskumu, budovania vedeckých parkov ako aj v ďalších odvetviach s vyššou pridanou hodnotou a kultúry.

 

Termín: 06.05.2019
Miesto konania: KRK SOPK