Oficiálne prijatie veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR

Delegácia z veľvyslanectva Iránu na návšteve firmy v Rožňave

Dňa 19.júna 2019 sme na pôde našej regionálnej komory prijali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni, J.E. Dr. Ebadollah Molaei, a radcu veľvyslanectva pre vzťahy so Slovenskou republikou, Dr. Davoud Rezaei.

Predmetom diskusie s predsedom predstavenstva KRK SOPK, p. Igorom Capom, bolo predovšetkým zintenzívnenie vzájomnej spolupráce vedúcej k podpore našich podnikateľov obchodujúcich s Iránom či už prostredníctvom pomoci pri hľadaní vhodných obchodných partnerov alebo organizovania obchodných fór, kde by účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o špecifikách vzájomných vzťahov a obchodných a investičných príležitostiach v Iráne.

Po stretnutí navštívila delegácia z veľvyslanectva spolu s riaditeľkou KRK SOPK Monikou Kočiovou firmu v regióne zaoberajúcej sa výrobou chladiarenskej techniky a obchodujúcej s Iránom.
 

Termín: 19.06.2019
Miesto konania: KRK SOPK