Oficiálne prijatie veľvyslankyne Kubánskej republiky v SR

Koncom roka 2019 sme na našej regionálnej komore prijali veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR, J.E. Yamilu S. Pita Montes.

Hlavnými témami stretnutia boli možnosti zorganizovania podnikateľskej misie na Kubu, podpora vzájomného obchodu, možnosti investovania či hľadanie vhodných obchodných partnerov pre našich členov.


 

Termín: 13.11.2019
Miesto konania: KRK SOPK