Rakúsko - slovenská kooperačná burza 2019

Rakúsko-slovenská kooperačná burza sa niesla v znamení viacerých superlatívov.

Košická regionálna komora bola partnerom v poradí už ôsmej B2B Kooperačnej burzy pre rakúske a slovenské strojárske, kovospracujúce a plastikárske firmy, ktorá sa konala dňa 29.10.2019 v Žiari nad Hronom. Podujatie aj tento rok organizačne zastrešila agentúra ADVANTAGE AUSTRIA Slovakia. Ako partneri Kooperačnú burzu taktiež podporili Slovenský plastikársky klaster (SPK), Enterprise Europe Network (EEN) a Austrian Business Agency(ABA).

Kooperačná burza aj tento rok umožnila rakúskym a slovenským firmám nadviazať nové kontakty a vymeniť si informácie o možnostiach vzájomnej spolupráce. Z hľadiska počtu účastníkov sa jednalo o doteraz najväčšiu B2B platformu tohto formátu - príležitosť pre bilaterálny networking využilo celkovo 15 rakúskych firiem a približne 40 slovenských podnikov a organizácií.

Počas dňa sa medzi rakúskymi a slovenskými firmami uskutočnilo približne 220 bilaterálnych rozhovorov. Nielenže sa jedná o najvyšší počet bilaterálnych termínov v histórii tohto podujatia, ale zároveň sa potvrdzuje, že záujem o spoluprácu medzi rakúskym a slovenským sektorom strojárstva, spracovania kovov a plastikárstva pokračuje vo veľmi pozitívnom trende vývoja.
Vďaka vysokej diverzite sektorového zastúpenia účastníkov bolo spektrum prerokovávaných tém tento rok najširšie. Firmy navzájom prekonzultovali výrobnú a obchodnú spoluprácu, či aktuálne trendy a technológie v oblasti inžinierstva, plánovania, či ekologickej výroby. Zástupcovia SOPK a SPK okrem toho rakúskym firmám poskytli informácie o regionálnej a odvetvovej štruktúre slovenského priemyslu. Komplexnosť tém doplnila agentúra ABA, ktorá slovenským firmám ponúkla konzultácie týkajúce sa možností a výhod podnikania v Rakúsku.

FOTO Z PODUJATIA
 

Termín: 29.10.2019
Miesto konania: Žiar nad Hronom