Stretnutie s riaditeľom Obchodnej divízie Veľvyslanectva USA v SR

Získajte informácie o investičných príležitostiach v USA

V októbri 2019 sme sa na pôde Veľvyslanectva USA v Bratislave stretli s riaditeľom Obchodnej divízie Veľvyslanectva USA v SR, p. Mariánom Volentom. 

Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie projektu SELECT USA, v rámci ktorého majú podnikatelia možnosť získať informácie o investičných príležitostiach v USA. Predmetom diskusie boli aj ďalšie služby, ktoré poskytuje Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA v SR, či informácie o pracovných a investorských vízach.

 
Termín: 18.10.2019
Miesto konania: Veľvyslanectvo USA v SR