Intenzívna spolupráca s obchodnými komorami v SR ako aj zahraničí


So zahraničnými obchodnými a priemyselnými komorami spolupracuje nielen Slovenská obchodná a priemyselná komora ako celok, ale aj regionálne komory SOPK, pričom najviac spoločných aktivít realizujú s komorami, ktoré sú im regionálne blízke.

Košická regionálna komora SOPK sa teší intenzívnej spolupráci s viacerými zmiešanými obchodnými komorami v SR ako aj partnerskými obchodnými komorami v zahraničí.

S mnohými zahraničnými obchodnými komorami je spolupráca podporená zmluvami, ale aj bez nich regionálne komory rozvíjajú intenzívne kontakty s partnerskými komorami v zahraničí.

Vzťahy KRK SOPK s: