Volebné obdobie 2017 - 2022

22

Konferencií a obchodných fór

Seminárov

10

Obchodných misií

Najnovšie príspevky

Mesačník OPH

Úlohou mesačníka Obchod Priemysel Hospodárstvo (Mesačník OPH) je poskytovať informácie o dianí v ekonomike, v legislatíve, o aktivitách SOPK nielen smerom k exekutíve, ale aj k samotným podnikateľom – odborné semináre, konzultačné dni, podnikateľské misie či Kluby. SOPK v mesačníku taktiež zverejňuje konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Aktuálne číslo

Misia kľúčových aktérov inovačného ekosystému do Fínska

Medzisektorová spolupráca ako rozhodujúci nástroj regionálneho rozvoja

Čítajte viac